CSR

Hos TM Thyholm Murer A/S er vi engagerede i at skabe en bæredygtig fremtid og tage ansvar for vores virksomheds sociale og miljømæssige indvirkning. Vi har engagement i ansvarlig og bæredygtig forretningspraksis.

Vi respekterer menneskerettighederne og arbejder for at styrke vores governance og ledelse inden for dette område. Vi sikrer fair arbejdsbetingelser og fokuserer på arbejdstagersikkerhed for at minimere risici og skabe et sundt arbejdsmiljø.

Vi skaber langvarig værdi og engagement i de lokalsamfund, hvor vi er til stede. Vi samarbejder med lokale aktører og støtter lokale initiativer, der bidrager til social og økonomisk udvikling.

Vi arbejder aktivt for at minimere vores miljømæssige fodaftryk og fremme bæredygtige byggemetoder. Vi prioriterer brugen af miljøvenlige materialer og teknikker og laver bæredygtige betragtninger i vores rådgivning og planlægning af projekter.

Vi overvåger løbende vores CSR fremskridt og vi er rustet til at bidrage til en ansvarlig og inklusiv fremtid inden for byggebranchen.